Κουσερής Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα, που δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και εξειδικευμένων έργων.

Εκτύπωση
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΟΥΣΕΡΗΣ kouseris.gr